Hvem er Online
Vi har 21 gæster online
Log ind 

Livet skal kunne mærkes - stærkt og givende, men til tider også skrøbeligt og sårbart. Når vore drømme og forventninger ikke bliver realiseret og vi rammes af begivenheder som gør livet svært, så er det måske vi reagerer uhensigtsmæssigt og mærker sårbarheden.

Alle mennesker kommer ud for kriser, forandringer og faser i livet der er vanskelige og som det kan være svært at håndtere alene. Samtaleterapi er et stort skridt på vejen til at finde mening med livet og vokse på baggrund af sine erfaringer. Samtaleterapi kan blandt andet være en vigtig støtte i følgende situationer:

  •  uhensigtsmæssige til og fravalg (tilbagevendede)
  •  skilsmisse
  • angst
  • misbrug
  • forældreevner/prob (evt. rådgivning/couching)
  • samlivsproblemer

Som psykoterapeut og pædagog arbejder jeg for at hjælpe dig med at skabe mening i den måde du foretrækker at leve på og i at afdække nye perspektiver for dit liv. Jeg tilbyder mig som en fortrolig samarbejdspartner der tør og kan give dig modspil - så du får indsigten og modet til at foretage nogle nye handlinger.

Jeg har fået godkendt mine mange års erfaring og uddannelser hos dansk psykoterapeut foreningen, hvilket er din garanti for jeg er veluddannet og har lang klinisk erfaring.

Med venlig hilsen

Allan Bach.

Grupper for mennesker med en afhængigheds problematik.

Nye udviklingsgrupper startes op for dig som spiser – spiller – drikker og tager rusmidler på uhåndterlige følelser.

 

Vi  starter en gruppe for ”overspisere” hvor den psykologiske side af overspisning vil være i fokus.

I stedet for at fokusere på mad og slankekure, arbejdes der i gruppen terapeutisk med de følelser som maden lægger en dæmper på.

Overvægt handler nødvendigvis ikke om mad, – men kun fordi det er den der misbruges/ overspises og kalorieindtaget (mængden af mad) som er større end hvad kroppen naturligt når at omsætte - bliver fokus altid sat på maden. 

Med den aktuelle terapigruppe for ”overspisere” - vil fokus i stedet være på de psykologiske sider af spisningen, som fx hvordan mad bliver en forsvarsmekanisme for en følelsesmæssig reaktion.

Vi ser på dine aktuelle livs omstændigheder og din livshistorie, samt hvad der ligger til grund for din overspisning og måden du spiser på.

Overvægt er ikke kun et spørgsmål om vægt og manglende selvdisiplin-

Det er snarere et spørgsmål om følelser, vaner, selvopfattelse og til dels afhængighed. At spise på én følelsesmæssig reaktion, kan være et nødvendigt og konstruktivt forsvar.

I gruppen bruger man i fællesskab tid på at få en god kontakt, hvorefter alle deltagerne får mulighed for at ”gå på” med sig selv og sine problemstillinger.Det terapeutiske arbejde vil tage udgangspunkt i dette og den dynamik og de problematikker/temaer der kommer frem i gruppen. Tilsammen vil de være med til at forme indholdet af det der arbejdes med.

Når der er tilmeldt 4-6 deltagere vil gruppen mødes hver anden torsdag aften fra kl. 19 – 21 over 8 gange.Individuel samtale før gruppestart vil være nødvendigt.

Er du kommet ind i en ond cirkel af slankekure og overspisning, fylder tanker om mad, krop og vægttab for meget i din hverdag, eller har du på anden måde erkendt, at din vægt eller mængden af den mad du indtager er et problem i din tilværelse, så er denne gruppe noget for dig. 

Formålet med terapien er, at deltagerne i gruppen etablerer et solidt grundlag for forandring, slipper det destruktive spisemønster og giver sig selv lov og ret til at praktisere en mere afbalanceret spisning. 

 I gruppen arbejder deltagerne personligt med de temaer og problematikker der hører til overspisning, herunder f.eks.:  

• Urmåltidet, hverdagsmåltider, mad - og spisemønster, livets Tag-Selv-Bord, livretter og haderetter.

• At ændre et negativt selvbillede til et mere realistisk ved at sætte fokus på egne ressourcer og styrker.

• At bearbejde negative tanker omkring sig selv og kroppen.

• At blive bevidst om eventuel modstand og barrierer imod at skabe den ønskede forandring. 

• At definere den længsel, der ligger bag det destruktive spisemønster. 

• At indkredse, mærke og forvandle tomheden. 

• At blive mere bevidst om sammenhængen mellem tanke, følelse, adfærd og krop. 

• At få en bedre balance mellem følelsen af sult og mæthed.

• At erstatte tvangsmæssig eller trodsmæssig spisning med kontrolleret spisning. 

• At udvikle større kropsbevidsthed, evne til at være tilstede i kroppen og nu´et.

• At genfinde kropslig balance, arbejde med grænser, styrke jordforbindelsen og centreringen. 

• At finde større ro og blive bedre til at modvirke stress og rumme ubehagelige følelser.

• At blive mere assertiv, at blive bedre til at sige nej og sige fra over for dig selv og andre.

Vi lægger stor vægt at etablere en gruppe, hvor alle føler sig mødt og respekteret, føler at de har det godt og bliver udfordret med aktiviteter, som de kan følge med i. Der er plads til et godt grin og en lun humor i gruppen.

Ring for at komme til en individuel samtale - hvor vi sammen vil vurdere om gruppeforløbet vil være det rigtige for dig.

Pris: kr 400,- pr gang.

 

 
Fortæl dine venner ..
Stemmen Boxen
Syntes du HASH skal lovliggøres
 
Stemme Boxen
Hvad er du