Pædagogisk dynamisk rådgivningscenter tilbyder flere former for behandlingstilbud.

  • Alkoholisme
  • Stofmisbrug
  • Ludomani
  • Overvægt

Hvad er afhængighed?

Afhængighed er et tvangsmæssigt forhold til alkohol eller rusmidler etc. Et forhold den afhængige sjældent formår at indrømme, fordi smerten ved at erkende problemet og det voksende omfang af fatale konsekvenser for sig selv, familien, kolleger og omgangskredsen, er for uoverskuelige. 

Afhængigheden har taget kontrollen i den misbrugendes liv og grundet de karakter ændringer det medfører -bliver benægtelsen så massiv, at det er yderst sjældent, at den afhængige kommer i behandling på eget initiativ - eller for den sags skyld "frivilligt".

Drivkraften til at blive ædru eller stoffri skal derfor findes ved at synliggøre konsekvenserne af misbruget. Her kan de pårørende eller kollegaerne få en vigtig rolle, for de ved hvornår alkoholikeren eller misbrugeren senest har optrådt pinligt eller på anden måde mistet kontrollen. Disse faktuelle oplysninger kan skabe den begyndende erkendelse  som er første skridt mod behandling og en helbredelse.  

Den afhængiges adfærd i relation til familien og øvrige omgangskreds er reduceret til en adfærd, hvor den afhængige er passiv tilskuer til sit eget liv og distancerer sig følelsesmæssigt fra sin familie og omgangskreds. Handlinger og oplevelser sker som i en osteklokke, hvor omverdenen ikke kan nå ind til den afhængige og omvendt, mister den afhængige interessen for sine nærmeste og relationen til disse. Man kan pludselig ikke nå den person, som man tidligere kendte så godt. 

På arbejdspladsen oplever kollegaer, at den dygtige og værdsatte medarbejder har hyppigere og længere perioder, med fravær eller hvor kollegaen er anderledes tilstede. Ud over alkoholen kan det skyldes medicin, som bruges i højere grad til at klare pressede og stressende situationer på arbejdspladsen. Som kollega kan man ubevidst dække over den afhængiges fejl og påtage sig dennes opgaver. Men det er ikke denne hjælp den afhængige reelt har brug for. 

Når den afhængige eller alkoholikeren ingen erkendelse har, har han/hun behov for hjælp til erkende sit problem. Den afhængige behøver overtalelse og hjælp til at komme ud af sit misbrug. Men pårørende som har haft problemet på nært hold, ved også, hvor svært det er at overbevise en afhængig om at erkende sit problem og gøre noget ved det.

”Det er ingen skam at være misbruger – men det er en skam ikke at gøre noget ved det! ” Og der kan gøres noget effektivt.

 Vi tilbyder at tage det første skridt i den rigtige retning - en “Intervention”. Formålet er at få misbrugeren til at acceptere den kendsgerning, at han/hun har et alvorligt problem, som kræver behandling. For ikke-afhængige mennesker er rusmidler et personligt valg til stemnings-ændring. Men for den afhængige er der ikke noget valg. De har ikke kontrol over den proces, der sættes i gang når man tager den første – afhængigheden bestemmer.

 Dr. Jellinek beskriver afhængighedens udvikling gennem de fire faser. Afhængigheden findes i flere grader – men ét er sikkert, og det er, at den tiltager og ender i en sygelig tilstand, hvor sind og krop behøver rusmidlet for at kunne fungere – afhængigheden er fuldendt.

 

 
Fortæl dine venner ..
Stemmen Boxen
Syntes du HASH skal lovliggøres
 
Stemme Boxen
Hvad er du